Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja / minutes of the annual meeting

Turun ylioppilaskamerat ry
Sääntömääräinen vuosikokous 30.3.2016 klo 18.53–
Ravintola Proffan kellari, iso kabinetti

Jäsenistä läsnä:
Jere Kupari
Ossi Kaila
Timo Korkalainen
Jonas Eriksson
Juho Koskinen
Tatsiana Auchynnikava

Esityslista | Agenda:

1§ Kokouksen avaus | Opening the meeting
18.53

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus | Legality
Kyllä / Yes

3§ Kokouksen järjestäytyminen | Meeting organisation
Puheehjohtaja/ Chair: Timo, sihteeri/ secretary: Jonas
Tarkastajat, äänenlaskijat / memo checkers, vote counters: Jere and Jesper

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen | Accepting the agenda
Hyväksytty / accepted

5§ Vuoden 2015 toimintakertomus | Action report of 2015
Hyväksytty / accepted

6§ Vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase | Financial statement of 2015
Hyväksytty / accepted

7§ Vuoden 2015 toiminnantarkastuskertomus | Organisation audit report of 2015
Kertomuksessa huomautukset kuittien sekä hallituksen kokousten numeroinnista.
The auditory report had notes about numbering the receipts and the board meetings

8§ Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 | Acceptance of financial statement
Hyväksytty / accepted

9§ Vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio | Action & budget plan for 2016
Hyväksytty / accepted

10§ Liittymis-, jäsen- ja laboratoriomaksut vuodelle 2016 | Fees for 2016
Ei liittymismaksua / no entry fee
Jäsenmaksu säilyy 5e:ssa / membership fee stays at 5e. Board members for free
Laboratoriomaksu 1e/tunti. Ilman tarroja 2e/tunti. Massa-alennus 10e/12h. Hallitusjäsenet puoleen hintaan.
Lab fee 1e/hour. Without stickers 2e/hour. Special discount 10e/12h. Half price for board members.

11§ Vuoden 2016 hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta | Selecting the members of the board for 2016
Puheenjohtaja / chair: Jesper Dolgov
Jäsenet / members:

Jere Kupari
Ossi Kaila
Jonas Eriksson
Tatsiana Auchynnikava
Timo Korkalainen (varajäsen / vice member)

12§ Vuoden 2016 toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta | Selecting the organisation auditor for 2016
Juho Koskinen, Miika Sandberg (vara / vice)

13§ Muut mahdolliset asiat | Other
Toimintaa, jäsenistöä ja tuloja lisättävä pimiövuokran kattamiseksi
Activities, membership and income must be increased to compensate the rent of Pimiö the darkroom

14§ Kokouksen päättäminen | Ending the meeting
19.48​